Impressum

Uitgever en verantwoordelijk volgens § 6 van het TDG:

ROSE Systemtechnik GmbH
Erbeweg 13 – 15
32457 Porta Westfalica

rose@rose-pw.de

Vertegenwoordigd door de directie:
Dr. Heinz Werner Rixen

Maatschappelijke zetel van het bedrijf:
Porta Westfalica
Handelsregister:
HRB 5331 Bad Oeynhausen
BTW-nummer
DE 126012759

Copyright
Alle op de website gepubliceerde teksten, afbeeldingen en andere werken vallen onder het auteursrecht van ROSE Systemtechnik GmbH, Porta Westfalica, tenzij anders aangegeven. Het vermenigvuldigen, verspreiden, opslaan, doorgeven, uitzenden, reproduceren of doorsturen van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van ROSE Systemtechnik GmbH is uitdrukkelijk verboden.

Disclaimer
ROSE Systemtechnik GmbH stelt de inhoud van deze internetpagina’s met de grootste zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze regelmatig wordt bijgewerkt. De verstrekte informatie is echter uitsluitend bedoeld als niet-bindende algemene informatie en is geen vervanging voor gedetailleerd individueel advies voor een aankoopbeslissing. De technische kenmerken en uitrusting van de beschreven producten zijn slechts voorbeelden. Deze voorzieningen en uitrusting kunnen variëren, vooral afhankelijk van het land. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Bindende informatie over de technische kenmerken, uitrusting of eigenschappen van onze producten kan alleen worden verkregen bij uw verantwoordelijke verkoopvertegenwoordiger.

ROSE Systemtechnik GmbH is verantwoordelijk voor de inhoud van de website in de zin van § 6 van de overeenkomst inzake mediadiensten.

ROSE Systemtechnik GmbH garandeert niet dat de informatie op deze pagina’s actueel, juist en volledig is of dat deze te allen tijde ongestoord toegankelijk is. Als wij naar internetpagina’s van derden verwijzen (links), is ROSE Systemtechnik GmbH niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Door het activeren van de link verlaat u de door ROSE Systemtechnik GmbH aangeboden informatie. Op de aanbiedingen van derden kunnen derhalve verschillende voorschriften van toepassing zijn, met name wat de gegevensbescherming betreft. Bovendien sluit ROSE Systemtechnik GmbH haar aansprakelijkheid voor diensten, in het bijzonder voor het downloaden van door ROSE Systemtechnik GmbH op de internetpagina’s van Systemtechnik GmbH ter beschikking gestelde bestanden, voor licht nalatige plichtsverzuimen uit, voor zover deze geen wezenlijke contractuele plichten of leven, gezondheid of lichaam betreffen of aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid in het geding zijn. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangers.